Тренингите, които предлагаме са насочени както към отделния човек, така и към екипа и организацията като цяло.

Основната цел на Бизнес–тренингите, които предлагаме е да се придобият нови знания, умения и навици, да се коригират  съществуващите нагласи и поведение в работна среда. Акцентира се не толкова върху усвояване на теоретическия материал, а на получените практически навици, необходими за ефективното изпълнение на ежедневните работни задачи.

Предлаганите от нас тренинги спадат към групата на интерактивните тренинги. Провеждат се в групи, като се използват психологически техники, социално-ролеви игри, симулативни методики за решаване на конкретни казуси от практиката. По този начин участниците за кратко време успяват да усвоят нови навици и да променят отношението си към някои свои утвърдени стереотипи на поведение.

Какво предлагаме:

  • Тренинг за развитие на търговски умения - Продажби и обслужване на ключови клиенти;
  • Тренинг за формиране и развитие на мениджърски компетентности - Лидерство и мениджмънт
  • Тренинг за формиране и развитие на екипи - Екипна и организационна ефективност
  • Тренинги за личностно развитие - Управление на времето, Стрес и справяне със стреса, Емоционална интелигентност;
  • Тренинги за водене на преговори и решаване на конфликти
  • Тренинги за развитие на иновативното и креативно мислене - За професии създаващи нови продукти и услуги