В днешно време фирмите функционират в  с непрекъснато променяща се пазарна среда, дължаща се най-вече на бързото развитие на технологиите и глобализацията на пазарите. За да може бизнесът Ви да е конкурентноспособен трябва винаги да е адаптивен - да е готов и  да може да променя начина си на работа, организация и управление на персонала.

Затова:

  • Ако имате проблемни ситуации свързани с комуникацията, поведението и нагласите на персонала. Смятате, че можете да развиете лидерския потенциал на ръководните си кадри, и да оптимизирате йерархичната структура на персонала.
  • Ако  предстои преструктуриране и промяна на бизнеса Ви, това със сигурност ще засегне и вашите работници и служители.
  • Ако имате текучество на персонала поради неудовлетвореност и/или липса на квалификация.

Ние ви предлагаме професионални консултации, относно  управлението, организацията и мотивацията на персонала във връзка с предстоящи промени или проблемни  казуси във Вашия бизнес. Като начало ще анализираме ефективността на досега действащите HR и бизнес практики за управление на персонала, съобразявайки се с вашите бизнес цели и планиране и ще ги оптимизираме... Какво предлагаме:

  • Изграждане на система за мотивация на служителите;
  • Оценка на трудовото представяне на служителите/атестации/;
  • Изготвяне на програми за карирерно израстване и развитие на служителите;
  • Обучения и тиймбилдинг;
  • Професионално ориентиране и преквалификация.

Свържете се с нас за да научите повече…