Ние предлагаме на своите клиенти  цялостна система от услуги по подбор и управление на човешките ресурси включваща – подбор; въвеждане в длъжност на нови служители; обучение и развитие; вътрешно-фирмена комуникация; мотивация и ангажираност;  

Подбор на персонал

Нашия екип осъществява  подбор на персонал по заявка на клиента, като му представя индивидуална оферта, съобразена с неговите нужди и потребности.

Какви са вашите ползи? 

 • Спестявате време, енергия и ресурси,
 • Запазвате фокус върху основната си бизнес дейност и получавате гаранции за назначаване на правилния кандидат при подбора.

Психологическите тестове, които използваме са стандартизирани и адаптирани за страната от ОС България - член на Европейската група на издателите на тестове (ETPG).  

Ние можем да Ви помогнем да:

 • Да намерите най-подходящият професионалист за дадената позиция;
 • Да имате обективни критерии за избор на конкретен кандидат за работа, базирани на пофесионални психологически тестове;
 • Да получите индивидуален психологически профил на кандидата;
 • Да получите информация и насоки за мотивацията и стила на работа на новоназначения служител.

Основни стъпки при процеса на подбор:

 • Съвместно изготвяне на профил на позицията, за която ще се осъществява подбора и договаряне на срокове за изпълнение;
 • Публикуване на обява и провеждане на първична селекция на кандидати по документи и база данни;
 • Провеждане на първо интервю с кандидати с представител на ВЕРДЖИНА HR;
 • Оценяване на знания, умения и компетенции с професионални психологически тестове;
 • Изготвяне на индивидуален психологически профил на всеки кандидат от крайната извадка одобрена от работодателя;
 • Сътрудничество в процеса на избор на подходяща кандидатура и при необходимост провеждане на консултации, относно адаптацията и към работната среда.