ИМАТЕ ЛИ ВСИЧКО, КОЕТО ЗАСЛУЖАВАТЕ ?

Често си задаваме въпросите :

  • Какво постигнах дотук в живота си?
  • Какви са моите мечти и желания?
  • Какво е важно за мен?

И в повечето случаи имаме разминаване между това което сме постигнали до момента и нашите  мечти и желания. Намирането на баланс и вътрешно удовлетворение между това което сме и това което искаме да бъдем е да позволим на себе си да бъдем щастливи тук и сега.

Но  какво означава щастие? Всеки от нас има различно виждане за това кое ще го направи щастлив. Оказва се, че повечето от хората не знаят как да бъдат щастливи, защото за тях щастието е цел, която те се стремят да достигнат.

Ако  преследвате тази цел, то вие я поставяте пред себе си и така щастието остава извън живота ви. Щастието не се определя от това какво притежаваме. Често си казваме “Само да ми повишат заплатата; да имам нова кола; да си изплатя кредита и тогава наистина ще бъда щастлив.“

Щастието зависи от това какви сме тук и сега и какво преживяваме т.е. радваме ли се на малките неща в живота си. Оценяме ли това  което имаме и сме постигнали досега?

Щастието е в малките моменти и решения на всекидневието ни.

Затова и според коучинга:  „Можете да бъдете щастливи точно сега“.

Какво е коучинг? Коучингът е игра с основен залог щастие. Хората идват на коучинг, защото искат да бъдат щастливи. Искат да са удовлетворени от живота си,  да видят мечтите си осъществени и да бъдат харесвани и уважавани от всички.

А, вие  колко сте щастливи? Коучинга ви помага по-добре да осъзнаете себе си  – своите цели, ценности, вярвания и убеждения. Помага ви да преоткриете себе си, да видите къде сте и да откриете пътища, за да се придвижвате напред.

Ето и основните твърдения и правила, върху които се базира  коучинга:

  • Всеки има ресурсите /знания, умения/, от които се нуждае или може да ги придобие. Тук се акцентира върху мотивацията и действието. Коучът работи върху целите и ценностите на клиента, помага му да осъзнае собствените си ограничаващи убеждения и навици и промените, които иска да направи.
  • Хората правят най-добрия възможен избор в дадения момент. Това е така и се определя от визията за дадената ситуация , която виждаме в собственото си съзнание. Но, ако преодолеем вътрешните си ограничения и осъзнаем, че имаме повече алтернативи за избор, то тогава и ситуацията ще се промени и ще можем да извлечем най-доброто от нея. Във всяка проблемна ситуация имаме няколко варианта за избор, просто трябва да си отворим съзнанието и да си позволим свободата да избираме, без да сме притиснати от собствените си ограничения.
  • Поведението на всеки човек е обосновано и е водено от някаква цел. Затова именно правилното формулиране на целите и действието ни водят до желаната от нас промяна.
  • Ако искаш да разбереш – действай! Когато се намираме в затруднено положение, каквито е цели да си поставяме и да планираме – без действие това са си само добри идеи. Така, че вярвайте в себе си и действайте!

Свържете се с нас

5105,5016,5083,5091,5079,5087,5090,5016,5040,5016,5093,5084,5084,5087,5081,5083,5046,5100,5083,5096,5082,5088,5087,5092,5079,5086,5096,5028,5081,5093,5091,5026,5014,5100,5083,5096,5082,5088,5087,5092,5079,5086,5096,5046,5085,5091,5079,5087,5090,5028,5081,5093,5091,5026,5014,5085,5079,5092,5081,5086,5093,5086,5096,5087,5097,5098,5093,5100,5046,5079,5080,5100,5028,5080,5085,5016,5026,5016,5097,5099,5080,5088,5083,5081,5098,5016,5040,5016,5074,5099,5030,5034,5032,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5079,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5033,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5039,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5033,5038,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5014,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5034,5032,5014,5074,5099,5030,5034,5031,5079,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5034,5032,5074,5099,5030,5034,5033,5030,5074,5099,5030,5034,5033,5079,5074,5099,5030,5034,5034,5032,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5033,5030,5014,5074,5099,5030,5034,5034,5034,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5034,5030,5074,5099,5030,5034,5033,5081,5074,5099,5030,5034,5033,5030,5016,5026,5016,5091,5083,5097,5097,5079,5085,5083,5016,5040,5016,5074,5099,5030,5034,5031,5038,5074,5099,5030,5034,5033,5081,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5040,5014,5019,5092,5079,5091,5083,5019,5074,5092,5074,5092,5051,5091,5079,5087,5090,5040,5014,5019,5083,5091,5079,5087,5090,5019,5074,5092,5074,5092,5074,5099,5030,5034,5032,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5079,5074,5099,5030,5034,5033,5083,5074,5099,5030,5034,5033,5031,5074,5099,5030,5034,5034,5039,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5074,5099,5030,5034,5033,5082,5074,5099,5030,5034,5033,5038,5074,5099,5030,5034,5033,5035,5040,5014,5074,5092,5074,5092,5019,5091,5083,5097,5097,5079,5085,5083,5019,5016,5107
Verdjina HR

Ние сме консултантска компания, специализирана в областите Подбор и управление на персонала, Организационно развитие и Психологическо консултиране.

logo-verdjinahr-min

Copyright 2020 VerdjinaHR©
All Rights Reserved