„Когато промениш начина по който гледаш на нещата, нещата които гледаш се променят“

д-р Уейн Дайър

Как може да бъдете успешни във всяка сфера от живота си?

Индивидуален коучинг 

Индивидуалния  коучинг е свързан с личностното развитие.  При него коуча помага на клиента да създаде живота и бизнеса, за който мечтае, постигайки вътрешна хармония, баланс и удовлетвореност от постигнатото. Подходящ е за всеки, който иска да работи върху теми, касаещи личния и професионалния му живот, семейство, приятели, отношения с партньори, колеги и др.

Важно  е да разграничим коучинга от  обученията, тренингите и съветването. Коучингът не предлага готови решения на вашите проблеми. Чрез него вие  преодолявате преградите, които сами си създавате по пътя към успеха – това са страха, съмнението, самосъжалението и ограничаващите вярвания, които често саботират  това, което правите.

Индивидуалния коучинг ви помага да:

 • да се освободите от собствените си ограничаващи вярвания и стереотипи на поведение, да разгърнете своя мироглед;
 • да отключите креативността си, да градите планове и да ги осъществявате;
 • да откриете своята мисия и таланти, да имате висока лична и професионална реализация;
 • осъзнаете,развиете и подобрите личния си потенциал и свързаните с него силни страни на личността ви;

Индивидуалния коучинг е подходящ за всички, които:

 • вярват, че могат да постигнат повече в личен и професионален план в живота си;
 • чувстват и осъзнават вътрешния си потенциал и ресурси, като искат да ги развият максимално;
 • Желаят да постигнат баланс и хармония между личния и професионалния си  живот, като си поставят реалистични и вдъхновяващи цели.

Бизнес коучинг

Можете ли бързо и ефективно да постигнете бизнес целите си?

Бизнес коучинга  спомага за утвърждаването на корпоративната  мисия,  визия, стратегия и цели на организацията. Той все повече се утвърждава като важна,  иновативна  част от  организационната  култура и свързаната с нея  промяна. Насочен е към развитие на мениджъри, лидери, ръководители и служители. Коучингът е съвкупност от умения, помагащи на всеки служител да стигне до решенията и стратегията, необходими за доброто му професионално представяне и кариерно израстване. Той  е креативен процес, който вдъхновява да се намерят нови възможности и перспективи в екипа, за да се реши дадена проблемна ситуация.

Коучът работи върху:

 • Развитието на потенциала на членовете на екипа, синхронизиран с корпоративната визия, мисия  и стратегия;
 • Създаването на общи екипни ценности, които са синхронизирани с индивидуалната ценностна система на отделните членове на екипа.

Ако като работодатели смятате, че вашите служители и екипи:

 • не се фокусират върху реализацията на най-важните цели;
 • не могат да видят ясно връзката между поставените им задачи и целите на компанията;
 • не изглеждат ангажирани към най-важната цел на компанията и твърдят, че организацията на работния процес не им дава възможност да дадат най-доброто от себе си...

…то, тогава ще ви бъдат полезни коучинг услугите, които предлагаме. Свържете се с нас за да научите повече…..