Това е краткосрочна психологическа помощ , ориентирана към разрешаване на конкретен жизнен проблем и възстановяване на емоционалното равновесие. На клиента се предоставя възможност да говори свободно за своите важни поведенчески и емоционални проблеми  по начин, различен от  един доброжелателен  разговор с познати.

По време на консултирането в  сигурно и защитено пространството Вие получавате възможността да споделите своите опасения и страхове, както и да доверите съкровените си желания и мечти, които обикновено са отхвърлени и/или пренебрегнати от вашето обкръжение.

Основната задача на терапевта е да ви помогне да разберете по-добре себе си и трудностите, които срещате. Това ще ви помогне да достигнете до по-доброто решение на вашия проблем и по-ясна перспектива за бъдещето.

Успешното психологическо консултиране зависи от вашата упоритост, готовност да решавате проблемите си и желание да развивате личността си.

Индивидуалното консултиране може да ви помогне, ако:

 • Имате проблеми в общуването и междуличностните взаимодействия;
 • Имате емоционални проблеми - Чувство за самота, Ревност, Депресивност, Вътрешно напрежение, Страхове, Тревога, Безпокойство;
 • Преживявате Развод, Изневяра и други житейски кризи;
 • Преживявате Апатия, Тревожност, Натрапчиви мисли или Паник атаки;
 • Имате проблеми с наднорменото тегло – тук методиката на съвместна работа с клиента включва:
  • анализ на причините /чрез психологическо тестване и интервю/;
  • оказване на емоционална подкрепа на клиента, зачитаща неговите личностови особености, силни и слаби страни;
  • изграждане на мотивация и мотивационни стратегии за справяне с проблема;
  • формиране на умения, за да чувате правилно сигналите на своето тяло и да удовлетворявате неговите истински потребности;