Кои сме ние?

Ние сме консултантска компания "ВЕРДЖИНА" ЕООД, специализирана в следните области:

Подбор и управление на персонала

Организационно развитие

Психологическо консултиране

Какви услуги предлагаме?

Професионален подбор и оценка на персонала

Организационно консултиране, диагностика и развитие

Индивидуален и бизнес коучинг

Организиране и провеждане на бизнес-тренинги и тиймбилдинги

Индивидуално и семейно психологическо консултиране

За търсещите работа

Ние вярваме, че в съвременния свят всеки е уникален като личност и развивайки потенциала си, може да постигне много, както за себе си, така и за компанията, в която работи.

Ние стимулираме вашето професионалното и личностно развитие, чрез услугите, които предлагаме – подбор на персонал, професионално и кариерно консултиране, индивидуален коучинг.

Ние Ви съпътстваме по пътя за постигане на вашите лични и бизнес цели.

Обявяваме актуалните свободни позиции за работа в JOBS.BG

Организираме и провеждаме конкурси и подбор на персонал само по поръчка на Работодатели по конкретни работни позиции.

За всички кандидати за работа услугата е безплатна.

За предлагащите работа

Ние предлагаме на своите клиенти цялостна система от услуги по подбор и управление на човешките ресурси. Можем да Ви помогнем да:

Да намерите най-подходящият професионалист за дадената позиция;

Да имате обективни критерии за избор на конкретен кандидат за работа, базирани на пофесионални психологически тестове;

Да получите индивидуален психологически профил на кандидата;

Да получите информация и насоки за мотивацията и стила на работа на новоназначения служител.

Други услуги за Работодатели:

Организационно консултиране

Коучинг

Бизнес тренинги