Изисквания към кандидатите:

- Отлична дикция и речева култура;
- Kомуникативни умения;
- Да си мотивиран, енергичен, позитивен;
- Желание за реализиране на финансова печалба;
- Желание за развитие в сферата на продажбите;
- Предишен опит в кол център ще се счита за предимство;

Основни задължения:

- Предоставяне на клиентите цялостна информация за IT продуктите и услугите на компанията;
- Отлични взаимоотношения със съществуващите партньори на фирматa;
- Умения за приоритизиране и управление на времето;

Компанията предлага:

- Мотивиращо възнаграждение –твърда заплата + сериозен процент от оборота!
- Отлични условия на труд;
- Служебен телефон и лаптоп:
- Възможност за развитие и израстване в йерархията;
- Вътрешнофирмени обучения;
- Работа в екип от висококвалифицирани специалисти;
- Гъвкав работен график – работа на 4; 6; 8 часа, (Телемаркетинг).

Публикувано на:

август 15, 2016

Сподели